Easy Moving - Logo

Kako se spremiti za selidbu?

Kako biste olakšali i skratili proces selidbe, potrebno je da preduzmete nekoliko koraka koji će da omoguće da ona prođe savršeno, bez ikakvih prepreka.

  1. Prvenstveno, odmrznite frižider i zamrzivač najmanje jedan dan pred selidbu. Tako ćete biti sigurni da iz njih neće da curi voda prilikom premeštanja i transporta.
  2. Obavezno nekoliko dana ranije napravite podsetnik sa tačnim terminom selidbe i svim ostalim detaljima koji mogu da budu od značaja.
  3. Otarasite se nepotrebnih stvari. Tako ćete sebi da uštedite novac i vreme jer neće biti potrebno da se premeštaju stvari koje nemate nameru da koristite.
  4. Ukoliko pakovanje nameštaja niste poverili nama, obratite pažnju na kvalitet kutija. Ako je kutija pretanka ili stara, rizikujete da se pocepa tokom prenošenja.
  5. Označite kutije sa lomljivim sadržajem.
  6. Ojačajte dno svake kutije, kako teže stvari i bela tehnika ne bi propali kroz njega.
  7. U kutije stavite najviše do 20 kilograma stvari i pravilno ih označite.